O MENI

Dugogodišnji  boravak  i  rad u Aziji ostavili su neizbrisiv trag na meni, a naročito život u Hong Kongu i kasnije u Singapuru. To su sredine u kojima je pozitivna  energija  prirode (Chi) u potpunosti  prepoznata i koja se vrlo jasno koristi i usmerava na očuvanje  zdravlja pojedinca, očuvanje okoline, na održavanje dobrih odnosa među ljudima i ponajviše na poboljšanju poslovnog  ambijenta radi ostvarenja  još  boljih poslovnih  rezultata.

dare 2

Darko Dvornik

U takvom okruženju je gotovo nemoguće ostati ravnodušan pa sam tako i krenuo da upoznajem  tradicionalan  Feng Shui  sa idejom da uredim sopstveni životni prostor na odgovarajući način. Krenete od toga da pomognete sebi a onda dođete do toga da možete da izvršite pozitivne promene u svakodnevnom  životu i drugih ljudi. U tome vam naravno pomognu različite obuke i seminari,  a  ta magija  „hvatanja pozitivne energije“  dobija u mom životu ozbiljne dimenzije od 2002 godine kada stičem zvanje Master practitioner i kada postajem član IFSA  (International  Feng  Shui  Association).

Jedna od najvažnijih lekcija koju sam naučio u Aziji je da sam Feng Shui nije čudotvoran jer  i onda kada je prisutan u našem životu on je odgovoran samo za jednu trećinu naše sreće. Taj deo učitelji zovu „zemaljska sreća“ jer dolazi iz potencijala 5 prirodnih elemenata nad kojima, zahvaljujući Feng Shui,  imamo kontrolu.

Drugu trećinu sreće čini „nebeska sreća“  sa kojom se rađamo i koja dolazi iz potencijala zvezda nad kojima nemamo nikakvu kontrolu.

Treći deo naše sreće koji se zove „ljudska sreća“ nastaje kao rezultat svih naših životnih odluka, stavova i postupaka. Samo onda kada na ovaj deo sreće, na koji dakle možemo da utičemo našim zdravim i pozitivnim stavom, dodamo onaj deo „zemaljske sreće“ primenom tradicionalnog  Feng Shui  dobijamo mogućnost  brzih i direktnih promena koje našem životu donose  korist  i individualni rast. To sadejistvo vaše volje, vašeg zdravog i pozitivnog stava i primenjenih  Feng Shui  principa na vaš dom doneće  energetsku promenu  koja će poboljšati  Chi  vašeg životnog prostora i koju ćete vi vrlo brzo registrovati u vašem domu.

Taj dobijeni rezultat daje pravi smisao celoj našoj aktivnosti !