KONSULTACIJE

Uređenje stambenog prostora

1.

Usluga uređenja stambenog prostora po principima tradicionalnog Feng Shui pre svega traži izradu kvalitetne analize vašeg životnog  prostora  što sa naše  strane podrazumeva  preduzimanje sledećih koraka:

a) Izlaskom na teren vršimo neposredan uvid u trenutno stanje stambenog prostora, radimo orijentaciju stambenog prostora i pravimo njegov tlocrt. Neophodan  je i detaljan razgovor sa klijentom.

b) Pribavljamo podatke o samom stambenom objektu (kada je izgrađen ili useljen), pribavljamo podatke o članovima porodice (datum rođenja svih članova), njihovom dosadašnjem životu i korišćenju tog stambenog prostora kao i o pojedinačnim navikama.

c) Radimo zatim detaljnu analizu zatečenog stanja sa akcentom na pronalaženju problematičnih mesta u samom prostoru.

d) Prilikom drugog razgovora predlažemo mere za pročišćenje prostora.

e) Takođe predlažemo mere za korekciju postojećeg stanja i nudimo najbolja rešenja koja će biti optimalna za sve članove porodice.

Cena Feng Shui konsultacija za stambeni prostor do 80 kvm, a prema gore navedenoj proceduri iznosi EUR 450 (u dinarskoj protivvrednosti). Za veće stambene jedinice cena se udvostručuje.

2.

Pružamo takođe i stručnu pomoć pri  kupovini  ili  iznajmljivanju stambenog prostora odnosno u  odabiru najboljeg rešenja  za stanovanje. Procedura podrazumeva  zajednički  izlazak na teren, detaljan  pregled  i  analizu ponuđenih  stanova i  pronalaženje  najboljeg rešenja  za vas.

Uređenje poslovnog prostora

1.

Feng Shui  uređenje poslovnog  prostora podrazumeva proceduru koja je u velikoj meri slična proceduri  koja se primenjuje kod uređenja stambenog prostora. Za izradu kvalitetne  analize vašeg  poslovnog  prostora neophodno je:

a) Na terenu  izvršiti neposredan uvid u trenutno stanje poslovnog prostora, orijentisati ga i uraditi tlocrt poslovnog prostora.

b) U razgovoru sa vlasnikom preduzeća dolazimo do informacija o dosadašnjem  načinu korišćenja poslovnog prostora, rasporedu sedenja  zaposlenih i njihovim navikama, datumu rođenja zaposlenih i funkcijama koje  zaposleni obavljaju  u  preduzeću.

c) Na bazi prikupljenih podataka i uvida u odgovarajući poslovni prostor izrađujemo detaljnu analizu zatečenog stanja poslovnog prostora sa akcentom na pronalaženju akutnih problema.

d) Predlažemo potom mere  za  pročišćenje prostora.

e) Takođe predlažemo  mere  za korekciju  postojećeg stanja sa predlogom  rešenja  za  novo uređenje prostora i novim  rasporedom sedenja menadžmenta i zaposlenih. Dajemo rešenja i za bolje korišćenje  kompjutera i drugih  tehničkih uređaja.

Cena Feng Shui konsultacija za poslovni prostor zavisi isključivo od veličine poslovnog prostora i broja zaposlenih u njemu.

2.

Pružamo stručnu pomoć pri  kupovini  ili  iznajmljivanju poslovnog prostora. Naša procedura podrazumeva  zajednički  izlazak na teren, detaljan  pregled i analizu ponuđenih poslovnih prostora i  pronalaženje optimalnog rešenja  za vas.