FENG SHUI

Zašto je Feng Shui svima nama neophodan ?

Drevni  kineski  narod i njegova kultura iznedrili su znanje koje je više hiljada godina praktikovano i isto toliko vremena proveravano u praksi. Ono što u praksi nije bilo delotvorno jednostavno je bilo odbačeno. Na taj način je znanje položilo test vremena i veština se polako prenosila sa jedne generacije na drugu.

Zahvaljujući  tome sada znamo da sve što čini naš svet sastoji se od kombinacija i uzajamnog odnosa  5 osnovnih elemenata. Zbog toga naše zdravlje, naš prosperitet i ukupna sreća zavise upravo od harmoničnog odnosa  tih 5 elemenata u onom prostoru u kome najduže boravimo. To su pre svega naš dom i naše radno mesto.

Zemlja centralni  je element  svakog prostora, bitna je za naše zdravlje, stabilnost  međuljudskih odnosa u našem domu, ljubav i brak, mudrost, sticanje novog znanja itd.

Voda pokriva pravac severa, utiče na razvoj karijere i poslovnih rezultata, razvija talenat, razvija intuiciju, pobuđuje emocije itd.

Vatra pokriva pravac juga, predstavlja ugled pojedinca i njegov opšti uspeh, za ovaj element su vezana priznanja i pohvale kao i uspešnost u javnim poslovima, povezana je takođe sa uspehom u marketingu itd.

Drvo pokriva pravac istoka, predstavlja novi početak, predstavlja porodicu i decu, takođe predstavlja rast i ekspanziju ali i rast novca kojim raspolažemo itd.

Metal pokriva pravac zapada, predstavlja kreativnost i umetnost, zatim planove koje želimo da ostvarimo ali i najviše ambicije za dolazak na poslovni vrh itd.

Kako Feng Shui praktično deluje i uspostavlja željeni sklad ?

Ako znamo da sve što postoji  ima svoju energiju pa čak i predmeti za koje vi to ne biste rekli onda je izbor predmeta koje unosimo u naš dom veoma važan. Takođe je važno kako uređujemo ili aranžiramo prostor u kome boravimo i da li postoji sklad između tih predmeta i 5 elemenata o kojima smo govorili. Brinući o energijama svih predmeta stvaramo njihovu  dobru interakciju. Feng Shui  nam tu pomaže da usmeravamo energiju prostora i onu koja nam dolazi spolja i omogućimo joj da slobodno teče kroz naš dom. Ta ukupna energija je tada blagotvorna za sve koji se u prostoru nalaze.

Uvođenjem Feng Shui principa u vaš dom u potpunosti  menjate energetski potencijal prostora što vrlo brzo počinje da daje rezultate, pozitivno utiče na vaše zdravlje, odnose u porodici, odnose sa partnerom, popravlja poslovne rezultate itd.

 

Enterijer  7